SẢN PHẨM

Tủ lạnh /Teka NFE1 420 Tủ lạnh
47,850,000

Tủ lạnh /Teka NFE1 420 điều khiển điện tử, làm đông nhanh, có giá để rượu.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka CI2 350 Máy hút mùi
36,729,000

Tủ lạnh /Teka CI2 350 điều khiển điện tử, cửa đảo chiều.

Máy hút mùi

Tủ lạnh /Teka NFD 680 Black Tủ lạnh
64,889,000

Tủ lạnh /Teka NFD 680 Black điều khiển điện tử, làm lạnh 3 chiều, diệt khuẩn nano-silver.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka NF3 620X Tủ lạnh
69,190,000

Tủ lạnh /Teka NF3 620X điều khiển cảm ứng, làm lạnh thông minh, hiển thị LCD

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka NF3 650X Tủ lạnh
79,035,000

Tủ lạnh /Teka NF3 650X điều khiển cảm ứng, dạng side by side, hiển thị LCD, làm lạnh thông minh.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka NFE 900X Tủ lạnh
94,699,000

Tủ lạnh /Teka NFE 900X dạng side by side, không đóng tuyết, làm lạnh đa chiều.

Tủ lạnh

Hút mùi /Teka C 920 Máy hút mùi
6,259,000

Hút mùi /Teka C 920 điều khiển cơ, dạng truyền thống, 3 tốc độ hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka C 620 Máy hút mùi
5,489,000

Hút mùi /Teka C 620 điều khiển cơ, 3 tốc độ hút, dạng truyền thống.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka GFH 55 Máy hút mùi
4,543,000

Hút mùi /Teka GFH 55 điều khiển nút nhấn, dạng pul-out, lắp âm.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka TL1 62 Máy hút mùi
4,609,000

Hút mùi /Teka TL1 62 động cơ tuabin đôi, dạng pull-out.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka TL1 92 Máy hút mùi
6,039,000

Hút mùi /Teka TL1 92 động cơ tuabin đôi, 2 tốc độ hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka CNL2 2002 Máy hút mùi
6,149,000

Hút mùi /Teka CNL2 2002 điều khiển nút nhấn, 3 tốc độ hút, dạng pull-out.

Máy hút mùi