SẢN PHẨM

Bếp âm /Teka EW 60 4G AI AL CI Bếp âm
12,199,000

Bếp âm /Teka EW 60 4G AI AL CI kiềng bếp bằng gang, đánh lửa bằng điện, ngắt ga an toàn.

Bếp âm

Bếp âm /Teka EM/60 3G 1P AI TR Bếp âm
9,075,000

Bếp âm /Teka EM/60 3G 1P AI TR kiềng tráng men, chất liệu thép không gỉ.

Bếp âm

Bếp âm /Teka GK Lux 86 3G AI AL Bếp âm
6,325,000

Bếp âm /Teka GK Lux 86 3G AI AL mặt kính chịu nhiệt, kiềng gang, ngắt ga an toàn.

Bếp âm

Bếp âm /Teka GK Lux 73 2G AI AL Bếp âm
5,445,000

Bếp âm /Teka GK Lux 73 2G AI AL kiềng bếp bằng gang, điều khiển nút vặn.

Bếp âm

Bếp âm /Teka CGW Lux 78 2G 1P AI AL TR Bếp âm
17,149,000

Bếp âm /Teka CGW Lux 78 2G 1P AI AL TR điều khiển nút vặn, kiềng bếp bằng gang.

Bếp âm

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 TC 3G AI AL TR Bếp âm
27,159,000

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 TC 3G AI AL TR ngắt ga tự động, điều khiển cảm ứng, mặt kính chịu nhiệt.

Bếp âm

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 TC 2G AI AL TR Bếp âm
25,190,000

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 TC 2G AI AL TR mặt kính chịu nhiệt, điều khiển cảm ứng, kiềng bếp bằng gang.

Bếp âm

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 2G AI AL TR Bếp âm
15,499,000

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 2G AI AL TR mặt kính chịu nhiệt, kiềng bếp bằng gang, điều khiển nút vặn.

Bếp âm

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 3G AI AL TR Bếp âm
17,149,000

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 3G AI AL TR mặt kính chịu nhiệt, điều khiển nút vặn, kiềng gang.

Bếp âm

Bếp âm /Teka VR 90 4G AI AL TR Bếp âm
19,250,000

Bếp âm /Teka VR 90 4G AI AL TR kiềng gang, mặt kính chịu nhiệt.

Bếp âm

Bếp âm /Teka TR 641.2 Bếp âm
15,290,000

Bếp âm /Teka TR 641.2 mặt kính ceramic, khóa an toàn trẻ em, điều khiển cảm ứng.

Bếp âm

Bếp âm /Teka TR 631 Bếp âm
14,399,000

Bếp âm /Teka TR 631 mặt kính ceramic chịu nhiệt, điều khiển cảm ứng.

Bếp âm