SẢN PHẨM

Bếp âm /Teka IRS 631 Bếp âm
23,859,000

Bếp âm /Teka IRS 631 điều khiển cảm ứng, mặt kính ceramic.

Bếp âm

Bếp âm /Teka IRF 641 Bếp âm
26,400,000

Bếp âm /Teka IRF 641 điều khiển cảm ứng, mặt kính ceramic.

Bếp âm

Bếp âm /Teka IR 831 Bếp âm
29,909,000

Bếp âm /Teka IR 831 điều khiển cảm ứng, chất liệu kính ceramic.

Bếp âm