SẢN PHẨM

Hút mùi /Teka CNL1 9000 Máy hút mùi
9,999,000

Hút mùi /Teka CNL1 9000 điều khiển nút nhấn, dạng pull-out.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DQ2 90 Máy hút mùi
33,099,000

Hút mùi /Teka DQ2 90 điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DBB 90 Máy hút mùi
7,689,000

Hút mùi /Teka DBB 90 điều khiển nút nhấn, đèn nến, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DBB 70 Máy hút mùi
6,589,000

Hút mùi /Teka DBB 70 điều khiển nút nhấn, gắn áp tường.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DBB 60 Máy hút mùi
5,929,000

Hút mùi /Teka DBB 60 điều khiển nút nhấn, đèn nến, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka NC2 90 Glass Máy hút mùi
14,300,000

Hút mùi /Teka NC2 90 Glass điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka NC2 70 Glass Máy hút mùi
12,859,000

Hút mùi /Teka NC2 70 Glass điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DG3 90 Glass Máy hút mùi
13,189,000

Hút mùi /Teka DG3 90 Glass điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi, hẹn giờ tắt máy

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DF 90 Glass Máy hút mùi
28,699,000

Hút mùi /Teka DF 90 Glass điều khiển điện tử, cánh kính, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DJE 90 Máy hút mùi
11,099,000

Hút mùi /Teka DJE 90 điều khiển nút nhấn, 3 mức công suất.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DJE 70 Máy hút mùi
9,999,000

Hút mùi /Teka DJE 70 điều khiển nút nhấn, gắn áp tường.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DU 90 Máy hút mùi
27,489,000

Hút mùi /Teka DU 90 điều khiển cảm ứng, hẹn giờ tắt máy.

Máy hút mùi