Bếp âm

Bếp âm /Teka VM/30 2P Bếp âm
6,699,000

Bếp âm /Teka VM/30 2P khung bếp bằng thép không gỉ, hiển thị dư nhiệt.

Bếp âm

Bếp âm /Teka EM/30 2G AI AL Bếp âm
5,225,000

Bếp âm /Teka EM/30 2G AI AL chất liệu thép không gỉ, kiềng tráng men.

Bếp âm

Bếp âm /Teka VT.2 1G AI AL CI Bếp âm
13,090,000

Bếp âm /Teka VT.2 1G AI AL CI mặt kính chịu nhiệt, kiềng gang.

Bếp âm

Bếp âm /Teka VT.2 2G AI AL CI Bếp âm
11,429,000

Bếp âm /Teka VT.2 2G AI AL CI mặt kính chịu nhiệt, kiềng gang, ngắt ga an toàn.

Bếp âm

Bếp âm /Teka VT TC 2P.1 Bếp âm
11,429,000

Bếp âm /Teka VT TC 2P.1 điều khiển cảm ứng, mặt kính ceramic.

Bếp âm

Bếp âm /Teka IR 321 Bếp âm
16,049,000

Bếp âm /Teka IR 321 điều khiển cảm ứng, mặt kính ceramic.

Bếp âm

Bếp âm /Teka EW 60 4G AI AL CI Bếp âm
12,199,000

Bếp âm /Teka EW 60 4G AI AL CI kiềng bếp bằng gang, đánh lửa bằng điện, ngắt ga an toàn.

Bếp âm

Bếp âm /Teka EM/60 3G 1P AI TR Bếp âm
9,075,000

Bếp âm /Teka EM/60 3G 1P AI TR kiềng tráng men, chất liệu thép không gỉ.

Bếp âm

Bếp âm /Teka GK Lux 86 3G AI AL Bếp âm
6,325,000

Bếp âm /Teka GK Lux 86 3G AI AL mặt kính chịu nhiệt, kiềng gang, ngắt ga an toàn.

Bếp âm

Bếp âm /Teka GK Lux 73 2G AI AL Bếp âm
5,445,000

Bếp âm /Teka GK Lux 73 2G AI AL kiềng bếp bằng gang, điều khiển nút vặn.

Bếp âm

Bếp âm /Teka CGW Lux 78 2G 1P AI AL TR Bếp âm
17,149,000

Bếp âm /Teka CGW Lux 78 2G 1P AI AL TR điều khiển nút vặn, kiềng bếp bằng gang.

Bếp âm

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 TC 3G AI AL TR Bếp âm
27,159,000

Bếp âm /Teka CGW Lux 86 TC 3G AI AL TR ngắt ga tự động, điều khiển cảm ứng, mặt kính chịu nhiệt.

Bếp âm