Chậu rửa

Chậu rửa /Teka Stage 2B Chậu rửa
7,799,000

Chậu rửa /Teka Stage 2B chất liệu thép không gỉ, chậu 2 hố.

Chậu rửa

Chậu rửa /Teka Stage 45 1B 1D Chậu rửa
6,699,000

Chậu rửa /Teka Stage 45 1B 1D chất liệu thép không gỉ, chậu 1 hố.

Chậu rửa

Chậu rửa /Teka Frame 2B 1/2D Chậu rửa
22,649,000

Chậu rửa /Teka Frame 2B 1/2D chất liệu thép không gỉ

Chậu rửa

Chậu rửa /Teka ISINK 95 DX Chậu rửa
27,599,000

Chậu rửa /Teka ISINK 95 DX điều khiển cảm ứng, mặt kính chịu nhiệt.

Chậu rửa