Máy giặt - Máy sấy

Máy giặt sấy /Teka TK2 1270 Máy giặt - Máy sấy
27,049,000

Máy giặt sấy /Teka TK2 1270 điều khiển điện tử, 11 chương trình giặt, tải trọng 7kg.

Máy giặt - Máy sấy

Máy giặt sấy /Teka LI4 1470 Máy giặt - Máy sấy
36,289,000

Máy giặt sấy /Teka LI4 1470 điều khiển điện tử, 15 chương trình giặt.

Máy giặt - Máy sấy