Máy hút mùi

Tủ lạnh /Teka CI2 350 Máy hút mùi
36,729,000

Tủ lạnh /Teka CI2 350 điều khiển điện tử, cửa đảo chiều.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka C 920 Máy hút mùi
6,259,000

Hút mùi /Teka C 920 điều khiển cơ, dạng truyền thống, 3 tốc độ hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka C 620 Máy hút mùi
5,489,000

Hút mùi /Teka C 620 điều khiển cơ, 3 tốc độ hút, dạng truyền thống.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka GFH 55 Máy hút mùi
4,543,000

Hút mùi /Teka GFH 55 điều khiển nút nhấn, dạng pul-out, lắp âm.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka TL1 62 Máy hút mùi
4,609,000

Hút mùi /Teka TL1 62 động cơ tuabin đôi, dạng pull-out.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka TL1 92 Máy hút mùi
6,039,000

Hút mùi /Teka TL1 92 động cơ tuabin đôi, 2 tốc độ hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka CNL2 2002 Máy hút mùi
6,149,000

Hút mùi /Teka CNL2 2002 điều khiển nút nhấn, 3 tốc độ hút, dạng pull-out.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka CNL1 9000 Máy hút mùi
9,999,000

Hút mùi /Teka CNL1 9000 điều khiển nút nhấn, dạng pull-out.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DQ2 90 Máy hút mùi
33,099,000

Hút mùi /Teka DQ2 90 điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DBB 90 Máy hút mùi
7,689,000

Hút mùi /Teka DBB 90 điều khiển nút nhấn, đèn nến, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DBB 70 Máy hút mùi
6,589,000

Hút mùi /Teka DBB 70 điều khiển nút nhấn, gắn áp tường.

Máy hút mùi

Hút mùi /Teka DBB 60 Máy hút mùi
5,929,000

Hút mùi /Teka DBB 60 điều khiển nút nhấn, đèn nến, 3 mức công suất hút.

Máy hút mùi