Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka NFE1 420 Tủ lạnh
47,850,000

Tủ lạnh /Teka NFE1 420 điều khiển điện tử, làm đông nhanh, có giá để rượu.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka NFD 680 Black Tủ lạnh
64,889,000

Tủ lạnh /Teka NFD 680 Black điều khiển điện tử, làm lạnh 3 chiều, diệt khuẩn nano-silver.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka NF3 620X Tủ lạnh
69,190,000

Tủ lạnh /Teka NF3 620X điều khiển cảm ứng, làm lạnh thông minh, hiển thị LCD

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka NF3 650X Tủ lạnh
79,035,000

Tủ lạnh /Teka NF3 650X điều khiển cảm ứng, dạng side by side, hiển thị LCD, làm lạnh thông minh.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Teka NFE 900X Tủ lạnh
94,699,000

Tủ lạnh /Teka NFE 900X dạng side by side, không đóng tuyết, làm lạnh đa chiều.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Bosch KAD62S21 Tủ lạnh
98,900,000

Tủ lạnh /Bosch KAD62S21 điều khiển cảm ứng, chuông báo cửa mở, tiết kiệm điện.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Bosch KAD62S51 Tủ lạnh
98,900,000

Tủ lạnh /Bosch KAD62S51 đông lạnh và làm mát siêu nhanh, chuông báo cửa mở, tiết kiệm năng lượng.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Bosch KAG90AI20 Tủ lạnh
96,800,000

Tủ lạnh /Bosch KAG90AI20 điều khiển cảm ứng, chuông báo cửa mở, làm mát siêu nhanh.

Tủ lạnh

Tủ lạnh /Bosch KAN58A45 Tủ lạnh
68,800,000

Tủ lạnh /Bosch KAN58A45 chất liệu titan, hai hệ thống làm lạnh độc lập ngăn lan mùi.

Tủ lạnh